← zpět

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE

Používáním našich webových stránek nám svěřujete své osobní údaje. Na této stránce uvádíme, jaké informace shromažďujeme a pravidla jak je používáme.

Provozovatel: Ing. Tomáš Hirt, se sídlem Hlavní 124, 664 46 Prštice, Česká republika, IČ: 73729639, shromažďuje následující osobní údaje:

Jak používáme shromažďované osobní údaje

ZPRACOVÁNÍ KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našeho formuláře, budou použity výhradně pro účely, pro které byly určeny, a to výhradně pro potřeby zpětného kontaktování se s Vámi.

JAK ODVOLAT SOUHLAS

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který můžete kdykoliv odvolat zasláním emailu s tímto odvoláním.

COOKIES

Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do paměti prohlížeče a obsahují údaje o návštěvě webové stránky. Tyto soubory jsou anonymní a obsahují údaje, jakými jsou jazyk, prohlížeč a další nastavení při zobrazení stránky. Cookies, které Váš prohlížeč odesílá k nám, slouží k analyzování chování uživatelů na našich webových stránkách a na zlepšení a zjednodušení jejich použitelnosti.

PRÁVA DOTČENÉ OSOBY

Každá osoba, která nám poskytla osobní údaje (dotčená osoba) má právo od nás požadovat přístup ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu nebo vymazání nebo omezení zpracovávání, právo namítat proti zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost orgánu dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky.


← zpět

CreActio.cz - www.creactio.cz